Tulltaxan
NyheterTulltaxanOm
Hjälp

Nyhetskategorier

EU:s officiella tidning
Antidumpningsinfo
Vägledning klassificering
Övriga nyheter

Antidumpning, natriumglukonat från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstullSå ser drogsituationen ut i Sverige

I den här lägesbilden beskrivs situationen på den svenska drogmarknaden, den strategiska bilden av kriminaliteten som ligger bakom narkotika- brottsligheten samt de internationella brottsfenomen som till största del styr tillgången på droger i Sverige. Lägesbilden har tagits fram i samverkan med Tullverket och Polismyndigheten.Antidumpning, kallvalsade platta produkter av stål från Kina och Ryssland

RättelseAntidumpning, produkter av järn från bl.a. Ryssland och Brasilien

Registering av import