Tulltaxan
NyheterTulltaxanOm
Hjälp

Nyhetskategorier

EU:s officiella tidning
Antidumpningsinfo
Vägledning klassificering
Övriga nyheter

Kombinerade nomenklaturen

Klassificering enligt KN-nr 1212 99 95Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till FAKN KN-nr 07, 12, 21 och 85Kombinerade nomenklaturen

Klassificering enligt KN nr till kapitel 21, 30, 49 och 76Antidumpning, aluminiumfolie från Kina

En undersökning ska inledas