Tulltaxan
NyheterTulltaxanOm
Hjälp

Nyhetskategorier

EU:s officiella tidning
Antidumpningsinfo
Vägledning klassificering
Övriga nyheter

Antidumpning, cyklar från Kina, Kambodja, Pakistan och Filippinerna

RättelseAntidumpning, kallvalsade platta produkter av stål från Kina och Ryssland

NamnändringAntidumpning, vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering från Vitryssland

Slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av preliminär tull införsAntidumpning, stålprodukter belagda med organiskt material från Kina

Giltigheten löper snart ut