Tulltaxan
NyheterTulltaxanOm
Hjälp

Nyhetskategorier

EU:s officiella tidning
Antidumpningsinfo
Vägledning klassificering
Övriga nyheter

Antidumpning

Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EUFörklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ny FAKN till kapitel 21Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 85Antidumpning, solcellsmoduler och väsentliga komponenter från Kina

Återtagande åtagande antidumpnings- och antisubventionsförfaranden