Tulltaxan
NyheterTulltaxanOm
Hjälp

Nyhetskategorier

EU:s officiella tidning
Antidumpningsinfo
Vägledning klassificering
Övriga nyheter

Kombinerade nomenklaturen

Klassificering enligt FAKN, kapitel 22Kombinerade nomenklaturen

Klassificering, KN-nummer 8802 11 00Antidumpning, sömlösa rör av rostfritt stål från Kina

Om inledande av en undersökningAntidumpning, aluminiumfolie från Kina

Om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstullen