Tulltaxan
NyheterTulltaxanOm
Hjälp

Nyhetskategorier

EU:s officiella tidning
Antidumpningsinfo
Vägledning klassificering
Övriga nyheter

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till FAKN-nr 8714 99 90 och 9503 00 Kombinerade nomenklaturen

Klassificering enligt KN-nr 9403 60 90Antidumpning, rördelar från Kina och Thailand

Avslutad undersökningAntidumpning, linor och kablar från Korea

Avslutad översyn