Tulltaxan
NyheterTulltaxanOm
Hjälp

Nyhetskategorier

EU:s officiella tidning
Antidumpningsinfo
Vägledning klassificering
Övriga nyheter

Antidumpning, viss tråd av rostfritt stål från Indien

RättelseAntidumpning, gjutna rördelar av aducerat gjutjärn från Kina

Partiell interimsundersökning har inlettsAntidumpning, vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina

Slutgiltig antidumpningstull införsAntidumpning, rördelar av järn eller stål från Ryssland och Turkiet

Om ingen översyn inleds upphör antidumpningsåtgärderna